Fundacja „Auxilium”

RODZINA W CZASIE PRZEMIAN

Cykl konferencji profilaktyczno-naukowychDla uczestników bezpłatna konferencja była doskonałą okazją umożliwiającą zdobycie nowych perspektyw i pomysłów na to, jak wspierać należy w burzliwej rzeczywistości, która nas otacza oraz wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń.


Konferencja okazała się wielkim sukcesem, dając uczestnikom możliwość wysłuchania czołowych ekspertów w tej dziedzinie i zaangażowania się w znaczące dyskusje na temat wyzwań i zmian.
Uczestnictwo w konferencjach było bezpłatne.
Organizator zapewniał tłumaczenie symultaniczne.
J.E. Kard. Stanisław Dziwisz

Metropolita Senior Archidiecezji Krakowskiej

Dr Jennifer Roback Morse

Ruth Institute, USA

Założycielka i Prezes, The Ruth Institute, Lake Charles, Luizjana, USA. Autorka książki "The Sexual State: How Elite Ideologies are Destroying Lives and Why the Church was Right all along", współautorka książki "Szczęśliwe małżeństwo".

Ks. dr h.c. Robert A. Sirico

Acton Institute, USA

Założyciel i Honorowy Prezes, Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, Grand Rapids, Michigan, USA. Autor książki "The Economics of the Parables" oraz "Defending the Free Market. The Moral Case for a Free Economy".

Priscille Kulczyk

European Centre for Law & Justice, Francja

Prawnik, pracownik naukowy, European Centre for Law & Justice, Strasburg, Francja.

Prof. Francisco José Contreras

Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania

Pracownik naukowy, Katedra Filozofii Prawa, Universytet w Sevilli, Hiszpania. Członek hiszpańskiej Izby Deputowanych. Autor książki "Una Defensa del Liberalismo Conservador".

Dr Marcin M. Rzegocki

Fundacja "Auxilium", Poland

Dyrektor zarządzający, Fundacja „Auxilium”, Tarnów, Polska, Autor książki "Prężność organizacyjna jako kluczowy zasób dla odporności organizacji na kryzys".

Solène Tadié

EWTN News

Dziennikarka, korespondentka na Europę dla EWTN News. Pracowała dla francuskiej i włoskiej sekcji L'Osservatore Romano. Jest absolwentką filozofii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum).

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pedagog, psycholog. Twórczyni pedagogiki prenatalnej. Prowadzi badania z zakresu psychopedagogiki prenatalnej, prokreacji i rodziny, pedagogiki specjalna i zdrowia. Autorka książek: "Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej", "Wokół początku życia ludzkiego", "Pedagogika Prenatalna nowy obszar nauk o wychowaniu".

Podinsp. Zofia Kukla

Komenda Miejska Policji, Tarnów

Policjantka, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie. Mama adopcyjna.

S. Monika Ostaszewska USJK

Dom Samotnej Matki, Tarnów

Urszulanka Serca Jezusa Konającego.Dyrektor Domu Samotnej Matki w Tarnowie, którego celem jest ochrona życia dzieci nienarodzonych, przeciwdziałanie aborcji i jej skutkom, otoczenie samotnych matek opieką pedagogiczną, socjalną, prawną, psychologiczną, medyczną, wsparcie duchowe i kształtowanie prawidłowych postaw moralnych kobiet.

Ks. dr Józef Partyka

Fundacja "Auxilium"

Psycholog, Prezes Zarządu Fundacji "Auxilium" z Tarnowa. Wykładowca psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Redaktor portalu Formacja Stała Kapłanów Diecezji Tarnowskiej. Prowadzi badania z zakresu prężności osobowej.

Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii UJ. Prowadzi badania w zakresie socjologii migracji i antropologii gospodarczej. Autorka "Krótki wykład o utowarowieniu"; "Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym"; "Rzecz o pracy i konsumpcji"; Kulturowe implikacje migracji międzynarodowych." Członkini Komitetu Badań nad Migracjami PAN. 

Agnieszka Szymańska

Fundacja "Auxilium"

Dyrektor ds. kapitału ludzkiego Fundacji "Auxilium", psycholog, socjoterapeuta, logoterapeuta,. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, w tym z uzależnieniami behawioralnymi. Prowadzi poradnictwo i psychoedukację dla rodziców i nauczycieli.

Iwona Anna Wiśniewska

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

08:45 - 10:00
Rejestracja
Lokalizacja: Foyer przy Auli Jana Pawła II

Rejestracja uczestników

09:00 - 10:00
Msza św.
Lokalizacja: Kaplica

Msza św. i homilia: J.E. Kard. Stanisław Dziwisz

10:00 - 10:20
Powitanie Gości i słowo wstępu.
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Słowo wstępu:

► J.E. Kard. Stanisław Dziwisz

10:30 - 14:00
Sesja I
Lokalizacja: Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Moderator:
Solène Tadié


Prelegenci:

► Dr Jennifer Roback Morse, Temat: Zrozumieć i przezwyciężyć globalną rewolucję seksualną.

► Ks. dr h.c. Robert A. Sirico, Temat: Globalizacja, gospodarka, rodzina.

Przerwa kawowa (25 min.)

► Prof. Francisco José Contreras, Temat: Czy grozi nam likwidacja rodziny?

Pytania i odpowiedzi

14:00 - 15:00
Poczęstunek
Lokalizacja: Foyer
15:00 - 15:15
Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium
Lokalizacja: Bazylika

Możliwość modlitwy indywidualnej

15:15 - 15:30
Przerwa muzyczna
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Koncert Kapeli Ludowej "Wiślanie" Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

15:30 - 16:30
Sesja II
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II


Moderator:
Solène Tadié

Prelegenci:

► Priscille Kulczyk, Temat: Pornografia: konsekwencje dla rodzin i dzieci.

► Dr Marcin M. Rzegocki Temat: Odporność organizacji i społeczności w czasach zawirowań.

16:30 - 17:30
Dyskusja Panelowa
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Moderator: Solène Tadié.

Uczestnicy:
Francisco José Contreras, Jennifer Roback Morse, Marcin M. Rzegocki, ks. Robert A. Sirico.

17:30 - 18:00
Podsumowanie
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II
18:00 - 18:30
Poczęstunek
Lokalizacja: Foyer
18:30 - 20:00
Koncert etnicznych polskich pieśni adwentowych, maryjnych i kolęd
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Artystka: Joanna Słowińska

08:45 - 10:00
Rejestracja
Lokalizacja: Foyer przy Auli Jana Pawła II

Rejestracja uczestników

09:15 - 10:00
Msza św.
Lokalizacja: Kaplica
10:00 - 10:20
Powitanie Gości i słowo wstępu.
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II
10:30 - 14:00
Sesja I
Lokalizacja: Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Prelegenci:

► dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Temat: Psychologiczne przyczyny rodzicielstwa osób niepełnoletnich.

► Iwona Anna Wiśniewska, Temat: Jak pomagać innym nie zatracając siebie.

Przerwa kawowa (25 min.)

► Ks. dr Józef Partyka, Temat: Prężność osobowa jako niezbędny zasób dla skutecznego pomagania.

► Agnieszka Szymańska, Temat: Wzmacnianie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.


Pytania i odpowiedzi

14:00 - 15:00
Poczęstunek
Lokalizacja: Foyer
15:00 - 15:30
Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium
Lokalizacja: Bazylika

Możliwość modlitwy indywidualnej

15:30 - 17:20
Sesja II
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Prelegenci:

► Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, Temat: Socjalizacja w sieci: blaski i cienie.

► s. Monika Ostaszewska USJK, Temat: Diecezjalny Dom Samotnej Matki w trosce o dobro dziecka i rodziny. Podejmowanie działań na rzecz dzieci porzuconych – piecza zastępcza.

► Podinsp. Zofia Kukla, Temat: Rodzicielstwo zastępcze jako świadome kreowanie nowej rodziny.


  • Legionów 30, Tarnów, Polska
 
0
 
0
 
0

Konferencja (Dzień 1): Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina! 

Koncert: Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Konferencja (Dzień 2): Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Nagrania z konferencji: https://www.youtube.com/@fundacjaauxilium