Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pedagog, psycholog. Twórczyni pedagogiki prenatalnej. Prowadzi badania z zakresu psychopedagogiki prenatalnej, prokreacji i rodziny, pedagogiki specjalna i zdrowia. Autorka książek: "Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej", "Wokół początku życia ludzkiego", "Pedagogika Prenatalna nowy obszar nauk o wychowaniu".

Podinsp. Zofia Kukla

Komenda Miejska Policji, Tarnów

Policjantka, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie. Mama adopcyjna.

S. Monika Ostaszewska USJK

Dom Samotnej Matki, Tarnów

Urszulanka Serca Jezusa Konającego.Dyrektor Domu Samotnej Matki w Tarnowie, którego celem jest ochrona życia dzieci nienarodzonych, przeciwdziałanie aborcji i jej skutkom, otoczenie samotnych matek opieką pedagogiczną, socjalną, prawną, psychologiczną, medyczną, wsparcie duchowe i kształtowanie prawidłowych postaw moralnych kobiet.

Ks. dr Józef Partyka

Fundacja "Auxilium"

Psycholog, Prezes Zarządu Fundacji "Auxilium" z Tarnowa. Wykładowca psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Redaktor portalu Formacja Stała Kapłanów Diecezji Tarnowskiej. Prowadzi badania z zakresu prężności osobowej.

Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii UJ. Prowadzi badania w zakresie socjologii migracji i antropologii gospodarczej. Autorka "Krótki wykład o utowarowieniu"; "Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym"; "Rzecz o pracy i konsumpcji"; Kulturowe implikacje migracji międzynarodowych." Członkini Komitetu Badań nad Migracjami PAN. 

Agnieszka Szymańska

Fundacja "Auxilium"

Dyrektor ds. kapitału ludzkiego Fundacji "Auxilium", psycholog, socjoterapeuta, logoterapeuta,. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, w tym z uzależnieniami behawioralnymi. Prowadzi poradnictwo i psychoedukację dla rodziców i nauczycieli.

Iwona Anna Wiśniewska

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.