08:45 - 10:00
Rejestracja
Lokalizacja: Foyer przy Auli Jana Pawła II

Rejestracja uczestników

09:00 - 10:00
Msza św.
Lokalizacja: Kaplica

Msza św. i homilia: J.E. Kard. Stanisław Dziwisz

10:00 - 10:20
Powitanie Gości i słowo wstępu.
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Słowo wstępu:

► J.E. Kard. Stanisław Dziwisz

10:30 - 14:00
Sesja I
Lokalizacja: Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Moderator:
Solène Tadié


Prelegenci:

► Dr Jennifer Roback Morse, Temat: Zrozumieć i przezwyciężyć globalną rewolucję seksualną.

► Ks. dr h.c. Robert A. Sirico, Temat: Globalizacja, gospodarka, rodzina.

Przerwa kawowa (25 min.)

► Prof. Francisco José Contreras, Temat: Czy grozi nam likwidacja rodziny?

Pytania i odpowiedzi

14:00 - 15:00
Poczęstunek
Lokalizacja: Foyer
15:00 - 15:15
Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium
Lokalizacja: Bazylika

Możliwość modlitwy indywidualnej

15:15 - 15:30
Przerwa muzyczna
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Koncert Kapeli Ludowej "Wiślanie" Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

15:30 - 16:30
Sesja II
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II


Moderator:
Solène Tadié

Prelegenci:

► Priscille Kulczyk, Temat: Pornografia: konsekwencje dla rodzin i dzieci.

► Dr Marcin M. Rzegocki Temat: Odporność organizacji i społeczności w czasach zawirowań.

16:30 - 17:30
Dyskusja Panelowa
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Moderator: Solène Tadié.

Uczestnicy:
Francisco José Contreras, Jennifer Roback Morse, Marcin M. Rzegocki, ks. Robert A. Sirico.

17:30 - 18:00
Podsumowanie
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II
18:00 - 18:30
Poczęstunek
Lokalizacja: Foyer
18:30 - 20:00
Koncert etnicznych polskich pieśni adwentowych, maryjnych i kolęd
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Artystka: Joanna Słowińska

08:45 - 10:00
Rejestracja
Lokalizacja: Foyer przy Auli Jana Pawła II

Rejestracja uczestników

09:15 - 10:00
Msza św.
Lokalizacja: Kaplica
10:00 - 10:20
Powitanie Gości i słowo wstępu.
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II
10:30 - 14:00
Sesja I
Lokalizacja: Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Prelegenci:

► dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Temat: Psychologiczne przyczyny rodzicielstwa osób niepełnoletnich.

► Iwona Anna Wiśniewska, Temat: Jak pomagać innym nie zatracając siebie.

Przerwa kawowa (25 min.)

► Ks. dr Józef Partyka, Temat: Prężność osobowa jako niezbędny zasób dla skutecznego pomagania.

► Agnieszka Szymańska, Temat: Wzmacnianie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.


Pytania i odpowiedzi

14:00 - 15:00
Poczęstunek
Lokalizacja: Foyer
15:00 - 15:30
Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium
Lokalizacja: Bazylika

Możliwość modlitwy indywidualnej

15:30 - 17:20
Sesja II
Lokalizacja: Aula Jana Pawła II

Prelegenci:

► Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, Temat: Socjalizacja w sieci: blaski i cienie.

► s. Monika Ostaszewska USJK, Temat: Diecezjalny Dom Samotnej Matki w trosce o dobro dziecka i rodziny. Podejmowanie działań na rzecz dzieci porzuconych – piecza zastępcza.

► Podinsp. Zofia Kukla, Temat: Rodzicielstwo zastępcze jako świadome kreowanie nowej rodziny.