Konferencja (Dzień 1): Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina! 

Koncert: Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Konferencja (Dzień 2): Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.